Himmerland Forsikring har forstand på landbrug

Himmerland Forsikring har i hele sin historie arbejdet med forsikring af landbrug og landbrugsbygninger. Det har givet os et både bredt og dybt kendskab til de særlige faktorer og hensyn, der skal tages under overvejelse, når der skal tegnes de rigtige forsikringer.

Vi råder over specialuddannede assurandører, der både besidder den rette forsikringstekniske viden og har en generel indsigt i landbrugserhvervet.
 

Miljøskade

Har du dækning for krav om genetablering efter Miljøskadeloven? Himmerland Forsikring har mulighed for at tilbyde en forsikring, så du bliver dækket, hvis et uheld medfører, at myndighederne rejser krav om udbedring efter en miljøskade. Ring til os og hør nærmere om vores Miljøskadedækning for landbrug.
 

Produktansvar for mælk til mejeri

Arla pålagde fra 1. januar 2017 alle mælkeproducenter ansvaret for forurening af mælk i deres tankvogne. Ansvaret pålægges producenten, såfremt den mælk, tankvognen henter, viser sig at indeholde medicinrester - eller lugter eller smager dårligt. Arla beregner selv, at det kan komme til at koste over 100.000 kr.! Vi har mulighed for at tilbyde en produktansvarsforsikring for leverancer af mælk til Arla eller et andet mejeri. Ring til os og hør mere om vores produktansvarsforsikring for mælk.