Udskydelse af generalforsamling - Himmerland Forsikring

08. april 2020 11:00

Den 29. april 2020 skulle Himmerland Forsikring have afholdt den årlige generalforsamling.

Som følge af den aktuelle corona-situation udstedte den danske regering den 17. marts 2020 et forsamlingsforbud mod forsamlinger på mere end 10 personer - forbuddet er igen forlænget og gældende frem til og med den 8. juni 2020. I tilknytning hertil har regeringen og Finanstilsynet givet mulighed for at udskyde generalforsamlinger og indsendelse af årsrapporter til 8 uger efter, forsamlingsforbuddet er ophævet.

På baggrund af dette har Himmerland Forsikrings bestyrelse besluttet at udskyde afholdelse af generalforsamlingen til et senere tidspunkt. Der er endnu ikke fastlagt ny dato for generalforsamlingen, idet dette afhænger af, hvornår forsamlingsforbuddet ophæves.

Når den nye dato for afholdelse af generalforsamlingen er fastlagt, indkaldes der hertil på sædvanlig vis.