Kåret til Årets Kundeejede Forsikringsselskab

05. juni 2019 08:00
Den 28. maj 2019 kårede Finanswatch i samarbejde med EY årets finansvirksomheder i Danmark

Himmerland Forsikring modtog prisen for Årets Kundeejede Forsikringsselskab

Kåringen skete med baggrund i selskabets nøgletal, herunder vækst og indtjening for såvel regnskabsåret 2018 som udviklingen i de seneste 5 år.

Himmerland Forsikring-koncernen havde i 2018 et resultat af forsikringsdriften på 48,1 mio. kr., og har igennem de seneste 10 år haft positive resultater af forsikringsdriften.

Adm. direktør Ole Færch modtog prisen på vegne af selskabet.

"Vi har en klar målsætning om en stabil forretningsudvikling, hvor det ikke alene er vækst, der tæller, men i lige så høj grad at yde en stor beskyttelse af vores kunder gennem forsikringsdriften, og vi er derfor et meget velkonsolideret selskab." 

"Det skal vi blive ved med at være, da den gensidige tankegang, der lå til grund for vores etablering for mere end 135 år siden, er et bærende element i vores måde at drive forsikringsvirksomhed på. I Himmerland Forsikring kender vi vores kunder. Det er deres virkelighed, det handler om - og dem vi er sat i verden for at tjene. For os er det hele tiden nærheden og mennesket, der er i fokus. Det er helt naturligt som kundeejet selskab."

"Og så er det i øvrigt dejligt at se, at det ikke alene er vores kunder og dygtige medarbejdere, der har fået øje på resultaterne af den omstilling, vi påbegyndte for 5 år siden og er kommet rigtig langt med - og det er vigtigt for os. Men det er også vigtigt for gensidigheden, fordi jeg er så glad for også, at det er blevet moderne at være gensidig, slutter Ole Færch."

Koncernens bruttopræmieindtægter var ved regnskabsåret 2018 opgjort til 413,4 mio. kr., og koncernens aktiver udgør 1,3 mia. kr.