Formandens beretning

Har du lyst til at læse formandens beretning på den senest afholdte generalforsamling i 2019, kan du gøre det her